Халуун/ хүйтэнээ баригч
Шилэн хаалгатай загвар нь бүтээгдэхүүний үзэгдэх байдлийг сайжруулах, Давчуу зайны загвар нь байршлын илүү тохиромжтойг харуулж өгнө.
  • AMRT-28

    2 талдаа шилэн загвар нь дэлхий нийтийн ус ундаа үйлдвэрлэгчдийн сонголт

  • AMRT-42

    2 талдаа шилэн загвар нь дэлхий нийтийн ус ундаа үйлдвэрлэгчдийн сонголт