Slush машин (мөстэй шүүс найруулагч)
  • AMSM-6

    Өвөрмөц загварын бүтээгдэхүүн нь жимсний архи болон коктейл үйлдвэрлэх ба хадгалахад илүүү тохиролжтой

  • AMSM-6x2

    Өвөрмөц загварын бүтээгдэхүүн нь жимсний архи болон коктейл үйлдвэрлэх ба хадгалахад илүүү тохиролжтой