сургалт

сургалт

Amed хөргөлтийн үйлчилгээний техникч нь арвин туршлагатай,Иймд өөр өөр улс орны хэрэглэгчдэд техникийн сургалт явуулах, үйлчилгээ үзүүлнэ.Сургалтын курс бүр харилцагчийн тодорхой шаардлагыг тусгаж болно. Үүнд;

* Шинэ технологи, бүтээгдэхүүн, (жишээ нь шинэ хөргөлтийн CO2, HC хөргөх тоног төхөөрөмж гэх мэт) сургалтын vйлчилгээ
* Сургалтын үйлчилгээ нь тодорхой төрлийн зах зээл, агуулах, эсвэл манай үйлдвэрт (одоо байгаа загвар, шинэ загварыг танилцуулах үед)

* Супермаркет, шар айраг бэлдэх системд суурилуулах харьцангуй том төхөөрөмжийн техникийн сургалт  гэх мэт.

* Сэргээн засварласан бүтээгдэхүүний аргуудыг танилцуулах


Сургалт нь харилцагчийн товолсон газар эсвэл Amed-ийн үйлдвэрт зохион байгуулагдаж болн