Top mount
Том хэмжээний зар сурталчилгааны гэрэл хайрцаг болон, орчин үед илүү тохиромжтой нэмэлт гэрэлтүүлэг бүхий дэлгэцийн орон зайг бүтээгдэхүүндээ тусгаж өгсөн байгаа
  • SC-655

    Компрессорын нэгжийн хувьд илүү, нэгдсэн хөргөх загвар нь хөргөхөд 5 минут шаардлагатай

  • SC-1005

    Компрессорын нэгжийн хувьд илүү, нэгдсэн хөргөх загвар нь хөргөхөд 5 минут шаардлагатай