Баталгаат үйлчилгээ

Баталгаат үйлчилгээ

Бид бүтээгдэхүүнээ сүүдэр мэт даган ямагт ард нь байх ба бидний бүтээгдэхүүн хамгийн шилдэг нь гэдэгт итгэлтэй байж болно. Amed нь стандартад нийтцсэн баталгаат үйлчилгээг үзүүлж борлуулалтын нэгээхэн хэсгийг хэрэглэгчдэд үнэ төлбөргүй үйлчилнэ.

 

Amed нь баталгаат нөхцөл, үйлчилгээний төв, Amed үйлчилгээний халамжлагч стандартын дагуу баталгааг хангах болно

* худалдан авагчид нь Amed хөргөх бүтээгдэхүүн худалдан авсны дараа, баталгаат нөхцлийн дагуу заасан хугацаанд баталгаат үйлчилгээг үнэ төлбөргүй байх болно

* баталгаат засварын сэлбэг, засвар үйлчилгээний хөдөлмөрийн зардал нь үнэ төлбөргүйгээр  хамрагдах хүрээнд багтана.