Сэлбэг хэрэгсэл

Сэлбэг хэрэгсэл

Amed нь янз бүрийн улс оронд  тусгай мэргэжлийн түнш үйлчилгээний төвүүдийг байгуулан ажиллан, тухайн төхөөрөмжүүдийг хурдан хугацаанд сэлбэн засах ба агуулахын сэлбэгийн нөөц бүрдүүлж.хэрэглэгчийн менежмент зардлыг багасгах зорилтыг тавьж ажилладаг.Мөн борлуулалтаа нэмэгдүүлэх зорилгоор зах зээлд нийлүүлэх төхөөрөмжүүдийн үзэмжийг сайжруулан ажилладаг.

 

Үндсэн зорилгод тулгуурлан бид дараах сэлбэг хэрэгсэл, менежментийн асуудалд голлон анхаарсан:

* олон улс оронд дотоодын нэмэлт хэрэгсэл санал болгох

* харилцагчийн шаардлага хангахгүй болсон сэлбэгхэрэгсэл, бараа материал устгах

*  үйлчлүүлэгчид  холбогдох сэлбэг авч туслах

 

Сэлбэг хэрэгсэлийн менежмент нь манай баталгаат болон өргөтгөсөн баталгаат үйлчилгээний нэгдсэн нэг хэсэг юм