сэргээн засварлах

сэргээн засварлах

Хэрэв та зах зээл дээрх хөргөлтийн төхөөрөмжөө  солих хүсэлтэй бол таныг дэмжиж манай шинэ брэндийн маркетингийн хувьд: бүхэлд нь таны хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулаж  орчны хууль журамд нийцсэн сөрөг нөлөөгүйгээс гадна таны санхүүгийн хөрөнгийн чадавхийг сайжруулах шаардлагатай үед, Amed үйлчилгээний төвөөс  таны хэрэгцээг хангахын тулд сэргээн засварлах болон засварын үйлчилгээ нэвтрүүлж байна.


 Сэргээн засварлах нь хөргөх тоног төхөөрөмж дээр хэвлэсэн брэнд суртчилах солих, энэ нь зах зээлд, эсвэл агуулахад Amed үйлчилгээний төв засварын тодорхой үйл ажиллагааг нэвтрүүлж үйлдвэрийн сэлбэг ашигласнаар хөргөх төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг уртасгахад оршино. Amed үйлчилгээний төв нь удаан хугацааны туршлагад тулгуурлан таны хэрэгцээг хангахын тулд зөв шийдлийг санал болгож, хэрэгжүүлэх болно. Сэргээх засвар үйлчилгээг төв агуулахад болон Amed үйлчилгээний төвийн аль аль нь гүйцэтгэж болно,Тухайн үйл ажиллагааны дагуу, үйлчилгээ нь 2 янз байх болно. 


 * Цэвэрлэгээ / ариун цэвэр, сэргээн засварлаж хэвлэх, бага зэргийн өөрчлөлт, сав баглаа боодол зэрэг нийтлэг засварын ажил.

* Нэмэлт боловсруулалт хайрцаг хангах, өнгө оруулагч, цахилгаан болон хөргөлтийн систем зэрэг томоохон засвар