Суурилуулах үйлчилгээ

Суурилуулт

Бид зарим худалдан авагчдыг харгалзан үзэж нарийн төхөөрөмжийн мэргэжлийн суурьлуулалтыг өөрсдөө суурилуулахаас гадна, Amed нь өөр өөр улс орнуудад үр дүнтэй сургалт,үйлчилгээг үйлчлүүлэгчийн төсөв, хэрэгцээнээс хамааран үзүүлнэ.


* Тусгай хэрэгсэл, заавраар хэрэглэгчдийг хангах

* Зааварчилгаагаар хангах,суурилуулалтанд туслах дотоодын техникийн ажилтан илгээх

* Дотооддоо Amed-ийн техникийн ажилтан сургах

 

Эдгээр гурван шийдлээс үйлчлүүлэгчид өөрсдийн хувьд хэрэгцээ шаардлагын дагуу хамгийн тохиромжтойг сонгох бүрэн боломжтой.