Зайрмагны хөргөгч хөлдөөгч
 • SD-1L

  Дан давхрага үзэгдэх хөргөгч нь энгийн зуурмагын зайрмагны хөргөгчний талтай тэнцэх гүнтэй учир жижиг зай талбайд байрлуулах боломжтой

 • SD-380

  Босоо бага темперотурт хөргөгч ба хэт бага темперотурт хөргөгч нь эрэлт ихтэй зайрмагны хадгалалт болон борлуулалтанд нэн тохиромжтой

 • SD-240

  томоохон өнцөг бүхий загвартай налуу шилэн хаалга, бүрэн өргөтгөсөн зайрмаг харагдах дэлгэц, хэрэглэгч хол зайнаас ч хөлдөөгчин доторх зайрмагийг харж чадна

 • SD-2L

  Бүхээгний эргэн тойронд агаарын эргэлтийн систем, хөргөх чадал илүү ашигтай найдвартай ажиллана

 • SD-469

  3 давхарт загвар нь тус зайрмагны компаний бүтээгдэхүүнийг суртчилахаас гадна нэрд гарахад нөлөөлөх ба борлуулалтанд ахиц гарахад тустай

 • SD-330

  томоохон өнцөг бүхий загвартай налуу шилэн хаалга, бүрэн өргөтгөсөн зайрмаг харагдах дэлгэц, хэрэглэгч хол зайнаас ч хөлдөөгчин доторх зайрмагийг харж чадна

 • SD-2LC

  томоохон өнцөг бүхий загвартай налуу шилэн хаалга нь хүүхдүүдэд холын зайнаас ч гэсэн зайрмагыг олж харах боломжтой болгосон

 • SD-369

  2 давхарт загвар нь тус зайрмагны компаний бүтээгдэхүүнийг суртчилахаас гадна нэрд гарахад нөлөөлөх ба борлуулалтанд ахиц гарахад тустай

 • SD-410

  томоохон өнцөг бүхий загвартай налуу шилэн хаалга, бүрэн өргөтгөсөн зайрмаг харагдах дэлгэц, хэрэглэгч хол зайнаас ч хөлдөөгчин доторх зайрмагийг харж чадна

 • SD-246

  1 давхарт загвар нь тус зайрмагны компаний бүтээгдэхүүнийг суртчилахаас гадна нэрд гарахад нөлөөлөх ба борлуулалтанд ахиц гарахад тустай

 • SD-580

  томоохон өнцөг бүхий загвартай налуу шилэн хаалга, бүрэн өргөтгөсөн зайрмаг харагдах дэлгэц, хэрэглэгч хол зайнаас ч хөлдөөгчин доторх зайрмагийг харж чадна

 • SD-150

  дэгжин загварыг худалдан авагч нар дэлгүүрт анхны харцаар харах ба тус бүтээгдэхүүн нь худалдан авагчдыг ихээр татах чадвартай

 • SD-180

  дэгжин загварыг худалдан авагч нар дэлгүүрт анхны харцаар харах ба тус бүтээгдэхүүн нь худалдан авагчдыг ихээр татах чадвартай

 • SD-280

  дэгжин загварыг худалдан авагч нар дэлгүүрт анхны харцаар харах ба тус бүтээгдэхүүн нь худалдан авагчдыг ихээр татах чадвартай

 • SD-380

  дэгжин загварыг худалдан авагч нар дэлгүүрт анхны харцаар харах ба тус бүтээгдэхүүн нь худалдан авагчдыг ихээр татах чадвартай

 • SD-520

  дэгжин загварыг худалдан авагч нар дэлгүүрт анхны харцаар харах ба тус бүтээгдэхүүн нь худалдан авагчдыг ихээр татах чадвартай