Онцгой зайрмагны хөргөгч
Зөвхөн таны захиалгын загвар нь худалдан авагчдыг илүү ихээр татаж, таны бүтээгдэхүүний брэндийг илүү хүртээмжтэй тусгахад туслана.
 • SD-380

  Босоо бага темперотурт хөргөгч ба хэт бага темперотурт хөргөгч нь эрэлт ихтэй зайрмагны хадгалалт болон борлуулалтанд нэн тохиромжтой

 • SD-469

  3 давхарт загвар нь тус зайрмагны компаний бүтээгдэхүүнийг суртчилахаас гадна нэрд гарахад нөлөөлөх ба борлуулалтанд ахиц гарахад тустай

 • SD-369

  2 давхарт загвар нь тус зайрмагны компаний бүтээгдэхүүнийг суртчилахаас гадна нэрд гарахад нөлөөлөх ба борлуулалтанд ахиц гарахад тустай

 • SD-246

  1 давхарт загвар нь тус зайрмагны компаний бүтээгдэхүүнийг суртчилахаас гадна нэрд гарахад нөлөөлөх ба борлуулалтанд ахиц гарахад тустай