Захиалгын хөргөх төхөөрөмж
Өөрчлөгсөн загвар нь худалдан авагчидад брэндийн имижийг сайжруулахад туслах зорилготой бүтээгдэхүүн бөгөөд бас хэрэглэгчдэд илүү сонирхол татахуйц болж өгсөн
  • SCT-150

    пэпси ба кока коланы гэрээт загвар, пэпсэ коланы лааз савлагаа нь бусдын дуртай бүтээгдэхүүн

  • SCT-260

    пэпси ба кока коланы гэрээт загвар, пэпсэ коланы лааз савлагаа нь бусдын дуртай бүтээгдэхүүн