Итали зайрмагны хадгалах төхөөрөмж
Итали зайрмагны мэргэшсэн хадгалалтын тоног төхөөрөмж нь ажлын бус цагаар ч мөн адил зайрмагны амтыг хэвээр барина