Бага оврын компрессор бүхий хөргөх төхөөрөмж
Бага холбогдсон хөргөх компрессор нь тохиромжтой терминал уламжлалт сувагт тохиромжтой сайн бүтээгдэхүүн
 • SC-250

  бага даралтат конпресорын нэг хаалгатай бүтээл нь бүх төрлийн бүтээгдэхүүний харагдах байдал болон шошгийг илүү тод харуулсан байна

 • SC-300

  бага даралтат конпресорын нэг хаалгатай бүтээл нь бүх төрлийн бүтээгдэхүүний харагдах байдал болон шошгийг илүү тод харуулсан байна

 • SC-350

  бага даралтат конпресорын нэг хаалгатай бүтээл нь бүх төрлийн бүтээгдэхүүний харагдах байдал болон шошгийг илүү тод харуулсан байна

 • SC-430

  бага даралтат конпресорын нэг хаалгатай бүтээл нь бүх төрлийн бүтээгдэхүүний харагдах байдал болон шошгийг илүү тод харуулсан байна

 • SC-600

  бага даралтат хос хаалгатай хөргөгч нь том гэрэлтүүлэгтэй бөгөөд ингэснээрээ худалдан авалт болон брэнд бүтээгдэхүүний суртачилгаанд илүүтэй туслалцаа болох юм

 • SC-800

  бага даралтат хос хаалгатай хөргөгч нь том гэрэлтүүлэгтэй бөгөөд ингэснээрээ худалдан авалт болон брэнд бүтээгдэхүүний суртачилгаанд илүүтэй туслалцаа болох юм

 • SC-1000

  бага даралтат хос хаалгатай хөргөгч нь том гэрэлтүүлэгтэй бөгөөд ингэснээрээ худалдан авалт болон брэнд бүтээгдэхүүний суртачилгаанд илүүтэй туслалцаа болох юм

 • SC-398

  худалдан авагчдыг татах, гадаад харагдах байдал ил тод бөгөөд худалдаа хийгдэхэд хэрэглэгчдэд илүү амар

 • SC-528

  худалдан авагчдыг татах, гадаад харагдах байдал ил тод бөгөөд худалдаа хийгдэхэд хэрэглэгчдэд илүү амар

 • SC-1008

  худалдан авагчдыг татах, гадаад харагдах байдал ил тод бөгөөд худалдаа хийгдэхэд хэрэглэгчдэд илүү амар