Торхтой пивоны хөргөгч
Тогтвортой ба үргэлжилсэн шар айраг систем нь айл өрхөд эсвэл бага хэмжээны зоогийн газар, ресторанд ашиглахад илүү тохиромжтой байдаг
  • AM01-180B

    эрчим хүчний од(АНУ-ын стандарт),дуу багатай зураг төсөл

  • AM01-180D

    Хэрэглэгч шар айрагны хөргөх үйл ажиллагааг ойлгоход илүү хялбарчилсан цахим дэлгэцтэй хурдацтай хөргөх загварууд

  • AM01-170A

    Зэврэхгүй матетиалаар хийгдсэн хурдацтай хөлдөөх загвар нь гадаад байдлаасаа илүү гоёмсог болсон