Задгай пивоны дуслын тосгуур
Төгс гадаад төрх байдал болон илүү удаан хугацаанд дээд зэрэглэлийн хэрэгсэл бий болгох шинж чанартай
 • DT-1

  DT-1 пивоны дуслын тосгуур,ашигласан унавал зэвэрдэггүй ган уналт нь ТУЗ-ийн болон захын

 • DT-2

  DT-2 пивоны дуслын тосгуур,ашигласан унавал зэвэрдэггүй ган уналт нь ТУЗ-ийн болон захын

 • DT-3

  DT-3 пивоны дуслын тосгуур,зэвэрдэггүй ган уналт нь ТУЗ-ийн болон хуванцар захын

 • DT-4

  DT-4 пивоны дуслын тосгуур,зэвэрдэггүй ган уналт нь ТУЗ-ийн болон хуванцар захын

 • DT-5

  DT-5 пивоны дуслын тосгуур,зэвэрдэггүй ган уналт нь ТУЗ-ийн болон хуванцар захын